Det orimlig som blev det enda rimliga – sd

Sverigedemokraterna i Älmhult lade fram sin budget för 2021 och det innebar ett kraftigt sparpaket om 3 % för samtliga nämnder samt minskning av administrativa tjänster. Den röstades ned i November2020.

Alliansen ville använda resultatutjämningsreserven och Socialdemokraterna ville höja skatten. Alliansens budget vann. Men hur gick det sen?