Pressmedelande – Fråga ansvarsfrihet i socialnämnden

När ansvarsfriheten ifrågasätts, är det en tydlig signal att strukturen och ledarskapet behöver förbättras.

En revision har i uppdrag att se till att kommunen bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Det finns ingen prestige i att motsätta sig vad revisionen kommit fram till. Det ligger inga politiska värderingar i kontrollorganet och även om så skulle vara fallet är det tydligt att samtliga ledamöter oavsett partitillhörighet är eniga i sakfrågan. Socialnämnden har brustit i sitt uppdrag som helhet.

Det är naturligtvis ingen god nyhet att en kommun hamnat i ett läge där ansvarsfriheten ifrågasätts. Det är en tydlig signal att strukturen i kommunen behöver förbättras.

Redan i höstas lyfte Sverigedemokraterna i sin budget att kommunen behövde se över ekonomin. Vi presenterade sparkrav och omstrukturering där bl.a socialnämnden var den nämnd som utmärkt sig redan tidigare år som ett dilemma i kommunen. Vi var tydliga med att det fanns stora behov av att se över kommunens organisation för att effektivisera och planera långsiktigt, genom förbättrade arbetssätt och genomlysning av nämnders utgiftsposter. 

Så även om det innebär att nämndens ledamöter får lämna, inklusive våra egna, är det ovidkommande för att Socialnämnden ska kunna få förutsättningar att komma ur ”gamla vanor” med stora underskott. En ny ledning och ändrad struktur som kan ge positiva resultat, gynnar så väl kommunen som medborgarna i slutänden.

Sverigedemokraterna kommer med anledning av detta bifalla revisionen och yrka på att nämnden inte beviljas ansvarsfrihet för 2020.