Sverigedemokraterna i Älmhult anser

Att behov av hjälpmedel som rullstol inte skall vara ett hinder

för den enskildes möjlighet att vara delaktig

i sommarens vattenaktiviteter oaktat ålder vid våra badplatser.