Ändringar i Kronoberg Västra | Sverigedemokraterna i Älmhult

Ändringar i Kronoberg Västra

De fyra kommunerna Markaryd, Ljungby, Alvesta och Älmhult ingick i Avdelningen Kronoberg Västra.

På årsmötet den 31 januari 2015 i Markaryd beslöts att Kronoberg västra skulle ansöka om att få dela på sig i två avdelningar

Gamla SD Kronoberg västra föreslås bestå av Markaryd och Ljungby och den nybildade avdelningen fick namnet SD Alvesta-Älmhult.

I styrelsen för västra sitter

Ordförande Krister Salomonsson

Vice ordf. Jan Lorentzon

2:e vice ordf. Gert Ballenthin

Ledamöter. Maria Sitomaniemi Stjernfeldt och Melena Jönsson

Suppleanter. Josef Söderlind och Ellinor Jönsson

Revisor. Anne Karlsson och Sven-Evert Gunnarsson

Revisorsuppleant. Jan Nilsson

I styrelsen för Alvesta-Älmhult sitter

Ordförande Benny Lundh Johansson

Vice ordf. Börje Tranvik

2:e vice ordf. David Kristiansson

Ledamöter. Maria Sitomaniemi Stjernfeldt, Bo-Göran Bill, Malin Kristiansson och Tommy Ernemyr

Suppleanter. Gull-Britt Tranvik och Melena Jönsson

Revisor. Anne Karlsson och Sven-Evert Gunnarsso

Revisorsuppleant. Jan Nilsson