Att kandidera och viktiga datum | Sverigedemokraterna i Älmhult

Att kandidera och viktiga datum

Det säkraste sättet att kandidera är att fylla i de poster man är intresserad av:
https://minasidor.sd.se

För att kandidera krävs att du är medlem.
Bli medlem här: http://sverigedemokraterna.se/medlemsansokan/


Viktiga datum

1 januari
Inför distriktsårsmöte ska motioner, förslag, framställningar samt nomineringar till val av distriktets valberedning vara distriktsstyrelsen skriftligen tillhanda. Övriga nomineringar till distriktsårsmöte ska vara valberedningens ordförande skriftligen tillhanda.
Inför separat valkonferens i distrikt ska nomineringar vara valberedningens ordförande i det distrikt som ansvarar för valkonferensen skriftligen tillhanda.
Inför riksorganisationens valkonferens ska nomineringar till rikslistan i riksdagsvalet
vara valberednings ordförande skriftligen tillhanda.

7 januari
Nya medlemmar som fått sitt medlemskap registrerat senare än 7 januari får ej rösträtt vid ordinarie kommun- eller kretsföreningsårsmöte eller vid ordinarie distriktsårsmöte.

15 mars
Distriktsårsmötesperioden inleds såvida distriktsstyrelse beslutat om distriktssårsmötesombud.
År med ordinarie val till riksdagen ska riksorganisationen hålla valkonferens under mars månad.

1 april
Medlemskap som inte är förnyat för innevarande kalenderår förfaller.
Valkonferensperiod för distrikt, vars omfattning inte överensstämmer med landstingsvalkrets, inleds.

1 augusti
Distriktsstyrelse ska senast detta datum informera berörda kommun- och kretsföreningar om eventuellt beslut om distriktssårsmötesombud och/eller valkonferensombud.

1 september
Landsdagarsperioden inleds (udda år).

1 oktober
Medlemskap inbetalt den 1 oktober eller senare gäller även följande kalenderår.

1 december
Inför kommun- och kretsföreningsårsmöte ska motioner, förslag, framställningar samt nomineringar till val av kommun- och kretsföreningens valberedning vara kommun- och kretsföreningsstyrelsen skriftligen tillhanda. Övriga nomineringar till kommun- och kretsföreningsårsmöte ska vara valberednings ordförande skriftligen tillhanda.