Motion – Återinför allmänhetens frågestund | Sverigedemokraterna i Älmhult

Motion – Återinför allmänhetens frågestund

Motion – Återinför allmänhetens frågestund

 

Sd Älmhult har lämnat in en motion till Kommunfullmäktige om att återinföra allmänhetens frågestund.

Det är inte rimligt att medborgarna i Älmhults kommun till skillnad från andra kommuner, ska stängas ute från det politiska samtalet. Ärendet är under beredning och väntas presenteras i mars 2021.