Nyheter

SD säger nej till ansvarsfrihet för Socialnämnden

Pressmedelande – Fråga ansvarsfrihet i socialnämnden När ansvarsfriheten ifrågasätts, är det en tydlig signal att strukturen och ledarskapet behöver förbättras. En revision har i uppdrag att se till att kommunen bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Det finns ingen prestige i att motsätta sig vad revisionen kommit fram till. Det ligger inga politiska värderingar […]

läs mer

Det orimliga blev det enda rimliga

Det orimlig som blev det enda rimliga – sd Sverigedemokraterna i Älmhult lade fram sin budget för 2021 och det innebar ett kraftigt sparpaket om 3 % för samtliga nämnder samt minskning av administrativa tjänster. Den röstades ned i November2020. Alliansen ville använda resultatutjämningsreserven och Socialdemokraterna ville höja skatten. Alliansens budget vann. Men hur gick […]

läs mer