SD gör verksamhetsbesök på Nicklagården. | Sverigedemokraterna i Älmhult

SD gör verksamhetsbesök på Nicklagården.

 

 

Fredagen den 13 september gjorde Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp och kommunföreningsordföranden ett gemensamt verksamhetsbesök på Nicklagården i Älmhult.

Mötet med avdelningsansvarig gav ett varmt mottagande och en mycket öppen dialog fördes om verksamheten, där personalen  och brukarnas situation fick ett stort utrymme i samtalet.
Det finns naturligtvis utvecklingspotential såväl politiskt som tekniskt. Men som på så många andra håll i landet där personalstyrkan minimeras och arbetsuppgifterna komprimeras, så blir kraven på den enskilde att personalen får ta orimligt stort ansvar under sina arbetspass.

Vårt samlade intryck var att det varit en god dialog, Efter dagens besök tar vi nu med oss svaren på våra frågor och intrycken från verksamheten in i vårt fortsatta arbete i de olika nämnderna och Kommunfullmäktige.