Vad vi vill

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Motioner

Motion – Tillgänglighetsanpassad badstrand

Sverigedemokraterna i Älmhult anser Att behov av hjälpmedel som rullstol inte skall vara ett hinder för den enskildes möjlighet att vara delaktig i sommarens vattenaktiviteter oaktat ålder vid våra badplatser.

Läs mer

Återinförande av allmänhetens frågestund

motion – allmänhetens frågestund Motionen fick bifall i fullmäktige och har lämnats för beredning till kommunstyrelsen. Vidare utreds den nu av kommunledningsförvaltningen i samråd med kommunfullmäktiges presidium. Utredningen skall vara klar att presenteras senast mars 2021.

Läs mer

Övriga dokument

Läs mer om vår politik från A-Ö!