Toppbild för Vilka vi är

Vilka vi är

Styrelsen

Bild på Carl-Gustaf Hansson
Ordförande Carl-Gustaf Hansson
Bild på Svetlana Volkova
Ledamot och sekreterare Svetlana Volkova
Bild på Gullbritt Tranvik
Ledamot Gullbritt Tranvik
Bild på Torbjörn Karlsson
Ledamot Torbjörn Karlsson
Bild på Peter Backlund
Suppleant Peter Backlund

Fullmäktigegruppen

Bild på Carl-Gustaf Hansson
Gruppledare Carl-Gustaf Hansson
Bild på Gullbritt Tranvik
Vice gruppledare Gullbritt Tranvik

Nämnder

Bild på Carl-Gustaf Hansson
¨Ledamot i Kommunstyrelsen
Ersättare Miljö och Byggnämnden
Ledamot Tekniska Nämnden
Carl-Gustaf Hansson
Bild på Gullbritt Tranvik
Ledamot i Socialnämnden
Ersättare i Kommunstyrelsen
Gullbritt Tranvik
Bild på Svetlana Volkova
Ledamot i Utbildningsnämnden
Svetlana Volkova
Bild på Torbjörn Karlsson
Ersättare Tekniska nämnden
Torbjörn Karlsson